Články

13.10.2017 13:12
Pôda a jej vlastníctvo vždy predstavovali pre roľníka istotu, obživu a boli kľúčom na dosiahnutie...
05.09.2017 14:56
Veľká časť klientov si objedná genealogické služby a vypracovaný rod okmeň s vidinou, že v...
14.07.2017 15:16
pripravované zverejnenie na 37. kalendárny týždeň
18.06.2015 10:20
Príloha k rodovým listinám Paškovcov, pochádzajúcich zo Zvolenskej (Veľkej) Slatiny – Paľka zo...
12.03.2015 15:46
Výsadná listina kráľa Leopolda (preklad originálu). (litterae armales, čili erbovný list z r....
12.08.2014 14:13
Výsadná listina kráľa Mateja Korvína (preklad originálu).   My, Matej, z milosti Božej,...
11.08.2014 08:15
Doplňujúce poznámky k rodovým listinám Paškovcov   V štátnom archíve v Prešove...
08.08.2014 07:31
Pri bádaní v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici v matrikách Zvolenskej...
24.06.2014 08:30
Marek Ďurčo   Mitice v Trenčianskej stolici boli pôvodne zrejme jednou sídelnou jednotkou, z...
27.03.2014 11:04
Bernard Jozef Meliš   Zvolenský, rábsky a komárňanský župan, magister Donč (1277/78 – 1345)...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ján Bystriansky Tatranská 81
974 11 Banská Bystrica
0949 001 427 ja.bystriansky@gmail.com