Články

28.01.2013 14:10
Väčšina výtvarných diel odráža dobové módne trendy, technické a vyjadrovacie možnosti. Tým je...
22.01.2013 07:40
Sú doklady, ktoré svedčia o kopírovaní. V niektorých prípadoch (pri odpisoch či nových...
14.01.2013 14:00
Na konečné vyznenie genealógií mali vplyv mnohé faktory. Účel, materiálne náklady, najmä však...
10.01.2013 14:47
Informatívno – dekoratívne prvky predstavujú veduty majetkov, resp. miest pôsobenia probanta....
17.12.2012 07:23
Rodinné zväzky najčastejšie znázorňovali konáre stromu, vetvy s lístím. Stretli sme sa aj so...
11.12.2012 07:20
Zhromaždené genealógie obsahovali mnoho prvkov bežne používaných na zvelebovanie a oslavu...
04.12.2012 08:30
Alegória v zmysle umeleckého výkladu znamená personifikáciu alebo znázornenie abstraktných...
26.11.2012 08:24
O funkcii portrétov rodových galériach sme už hovorili. Genealógie ich dopĺňali, ponúkali...
19.11.2012 08:49
Erby fyzických osôb zdobili genealógie a signalizovali urodzenosť ich majiteľov (probantov)....
14.11.2012 12:43
Dekoratívnymi prvkami, ktoré sa objavujú vo výtvarne spracovaných genealógiach, mohli autori...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ján Bystriansky Tatranská 81
974 11 Banská Bystrica
0949 001 427 ja.bystriansky@gmail.com