Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - VI. časť

14.07.2017 15:16

pripravované zverejnenie na 37. kalendárny týždeň

Kontakt

Ján Bystriansky Tatranská 81
974 11 Banská Bystrica
0949 001 427 ja.bystriansky@gmail.com