Rodopisné systémy - tvorba rodokmeňa.

 

Ponúkame spracovanie rodokmeňa, rozrod alebo vývod.

Forma výstupu: profesionálny tlačený dizajn, alebo ručné umelecké stvárnenie - maľovaný rodokmeň na plátno.

Samozrejmosťou sú všetky zistené data t.j. kópie dobových dokumentov uložené na CD.

Kontakt

Ján Bystriansky Tatranská 81
974 11 Banská Bystrica
0949 001 427 ja.bystriansky@gmail.com