Rozrod

 

Rozrody by mali zachytávať všetkých potomkov jedného rodičovského páru - mužských i ženských, vrátane nemanželských. Ich zostavovanie je ale náročné a v praxi sme sa stretli len s ich torzami.

Kontakt

Ján Bystriansky Tatranská 81
974 11 Banská Bystrica
0949 001 427 ja.bystriansky@gmail.com